Cable đồng trục thương hiệu SANNIC chủng loại RG59 + 2C CSS-CCA cuộn 200 mét Sử dụng cho hệ thông Camera quan sát và truyền hình Cáp

• Ruột dẫn CCS. Tiết diện 1.02 mm

• Lớp cách điện: PE 4.55-4.65 mm

• Lớp chống nhiễu: Băng nhôm 16, sợi hợp kim 80 x 0.12

• Lớp vỏ: 6.5-6.7 mm

• Màu trắng

• 200 Mét / 1 cuộn

Cable đồng trục SANNIC RG59 + 2C CSS-CCA cuộn 200 mét

Cable đồng trục SANNIC RG59 + 2C CSS-CCA cuộn 200 mét

Cable đồng trục SANNIC RG59 + 2C CSS-CCA cuộn 200 mét